Nhanh, An toàn và giao dịch hoàn toàn phi tập trung

Injective là giao thức trao đổi layer2 phi tập trung đầu tiên mở khóa tất cả tiềm năng của thị trường giao dịch phái sinh phi tập trung và DeFi không biên giới.

Gia đình của chúng tôi

 • Binance
 • Pantera
 • Hashed
 • QCP
 • StartX
 • CMS
 • Bitlink Capital
 • Nascent
 • Cumberland
 • Smile Research
 • Smile Research

Giao dịch không giới hạn trên
sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Injective Protocol

Hoàn toàn phi tập trung

Injective Chain là một mạng chuyển tiếp sidechain phi tập trung hoàn toàn, đóng vai trò như một nền tảng phái sinh lớp 2, điều phối viên thực hiện giao dịch (TEC) và sổ lệnh phi tập trung. Sự đồng thuận cốt lõi được dựa trên Tendermint.

Tốc độ của Layer2

Injective Chain cung cấp vùng chốt Ethereum hai chiều cho Ether và các token ERC-20 được chuyển sang Injective Chain cũng như môi trường thực thi tương thích EVM cho các ứng dụng DeFi. Vùng chốt dựa trên Peggy và việc thực thi EVM dựa trên Ethermint.

Mô hình sổ lệnh

Sổ lệnh phi tập trung của Injective là một sổ lệnh hoàn toàn phi tập trung dựa trên nền tảng 0x cho phép chuyển tiếp các lệnh sidechain thông qua việc thanh toán “on-chain” - một hình thức vận hành phi tập trung của việc chuyển tiếp lệnh tập trung“off-chain” truyền thống vốn được sử dụng bởi hầu hết tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trong sổ lệnh giới hạn trung tâm.

Thị trường không giới hạn

Việc tạo thị trường để giao dịch là hoàn toàn mở và miễn phí. Do đó bất kỳ ai cũng có thể tạo thị trường chỉ bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá cả và triển khai chúng một cách hiệu quả trong hệ sinh thái rộng lớn của Injective.

Phí gas bằng 0

Với cấu trúc layer 2 độc đáo, Injective có thể tránh được cả việc tắc nghẽn mạng và các vấn đề về phí gas cao. Cấu trúc phí gas bằng 0 này cho phép bất kỳ ai cũng có thể giao dịch tự do mà không phải lo lắng về phí gas cao hoặc mạng chậm trễ.

Dẫn đầu cho bình minh mới của
tài chính
phi tập trung

Giao thức Injective cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập không giới hạn vào các thị trường phái sinh phi tập trung mới mà không có bất kỳ sự hạn chế nào.

 • Giao dịch mọi thứ

  Injective cho phép bạn tự do tạo và giao dịch trên bất kỳ thị trường phái sinh nào mà bạn chọn.

  Tìm hiểu thêm
 • Hưởng lợi nhuận

  Hưởng lợi nhuận cross-chain trên Ethereum, Cosmos và các mạng phi tập trung khác.

  Tìm hiểu thêm
 • Cộng đồng nắm quyền sở hữu

  Tham gia quản trị và định hướng tương lai của Injective Protocol.

  Tìm hiểu thêm

As Seen on

 • Forbes
 • Tech Crunch
 • Bloomberg
 • CoinDesk
 • The Coin Telegraph
 • The Coin Telegraph