Tạo lập một mạng lưới tài chính phi tập trung miễn phí cho mọi người

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một hệ thống tài chính tự do và toàn diện hơn thông qua tính phân quyền.

Bằng cách cung cấp khả năng không hạn chế và chưa từng có để thể hiện các quan điểm đa dạng trong thị trường tài chính phi tập trung, chúng tôi đang cố gắng trao quyền cho các cá nhân có khả năng phân bổ vốn hiệu quả hơn trong xã hội của chúng tôi.

Gia đình của chúng tôi

  • Binance
  • Pantera
  • Hashed
  • QCP
  • StartX
  • k42
  • CMS
  • Bitlink Capital

Josh Felker

Managing Partner of Boxone Ventures

Charles Lu

CEO of Findora

Andreas Weigend

Ex-Chief Scientist of Amazon

Eric Wang

Ecosystem Development Lead of Parity Technologies

Bobby Cho

Partner at CMS

Sandeep Nailwal

Co-Founder of Matic

Calvin Liu

Strategy Lead of Compound

Our Team

Eric Chen

CEO

Albert Chon

CTO

Max Kupriianov

Principal engineer

Markus Waas

Core engineer

Bojan Angjelkoski

Core engineer

Alex Athanasopulos

Core engineer

Xinran Xu

BD

Boris Shevchenko

Technical Product Manager

Giúp chúng tôi xây dựng tương lai của
Tài chính
phi tập trung

Xem thêm về các vài trò