Injective Protocol, một giao thức Layer-2 Defi hoàn toàn phi tập trung

Một giao thức DeFi được tham số hóa mạnh mẽ, hiệu suất cao hỗ trợ một loạt các dẫn xuất, bao gồm CFD, hoán đổi vô thời hạn và hơn thế nữa.

Những tính năng cốt lõi

Chuỗi Injective

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các ứng dụng DeFi thế hệ tiếp theo

Layer-2 Cosmos Zone lưu trữ giao thức giao dịch hoàn toàn phi tập trung đáng tin cậy đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi đã xây dựng sổ lệnh hoàn toàn phi tập trung đầu tiên trên thế giới, điều phối thực hiện giao dịch, trình khớp lệnh và môi trường khớp lệnh.

Giao thức tương lai Injective

Mở ra một kỷ nguyên mới cho việc truy cập tài chính không bị kiểm soát

Một giao thức tương lai ngang hàng hoàn toàn phi tập trung hỗ trợ tính năng hoán đổi vĩnh viễn phi tập trung và các hợp đồng chênh lệch (CFD). Điều này sẽ cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo và giao dịch trên các thị trường phái sinh tùy ý chỉ với một nguồn cấp dữ liệu giá.

Sàn giao dịch Injective

Đi tiên phong trong một mô hình trao đổi mới như một tiện ích công cộng

Cơ sở hạ tầng sàn giao dịch phi tập trung với mã nguồn mở. Chúng tôi thay đổi mô hình kinh doanh của sàn giao dịch truyền thống bằng cách loại bỏ rào cản kỹ thuật gia nhập để một người có thể vận hành sàn phi tập trung một cách phân quyền và mang lại hiệu quả cao trên Injective Protocol.

Quản trị Injective

Do cộng đồng sở hữu và thúc

Injective hoàn toàn phi tập trung và được quản lý bởi cộng đồng bằng cách sử dụng Injective Token. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia với tư cách là một bên liên quan cho dự án của chúng tôi và có tiếng nói thực sự trong việc đưa ra quyết định trong giao thức của chúng tôi.

Những vấn đề nào sẽ được
giải quyết bởi Injective?

Injective trao quyền làm chủ cho người dùng bằng cách cho phép giao miễn phí và phi tập trung cho tất cả mọi người.

Nhiều DEX ngày nay tuyên bố là phi tập trung nhưng thực sự là tập trung ở hầu hết các khía cạnh ngoài quyền lưu ký.Từ việc hạn chế quyền truy cập vào một số nhân khẩu học người dùng nhất định, duy trì quyền kiểm soát độc quyền đối với cơ sở hạ tầng trao đổi, thậm chí yêu cầu KYC trong một số trường hợp, mọi sổ lệnh giới hạn trung tâm DEX mà chúng tôi đã thấy đều có các thành phần tập trung cho phép các nhà giao dịch tuân theo ý muốn của một cơ quan toàn năng nào đó.Đây là vấn đề cơ bản mà Injective sẽ giải quyết.

Cơ sở lý luận chung chống lại phân quyền hoàn toàn là hiệu quả và trải nghiệm người dùng bị hy sinh. Chúng tôi tại Injective bác bỏ quan điểm này và đã cam kết biến tầm nhìn về một giao thức trao đổi có hiệu suất cao, phân quyền và hoàn toàn phi tập trung thành hiện thực.

Injective
khác biệt như thế nào?

Đi tiên phong trong một nền kinh tế phi tập trung mới.

Sự khác biệt cơ bản lớn nhất giữa Injective Protocol và các sàn giao dịch khác là chúng tôi làm cho việc giao dịch trở thành một tiện ích công cộng phi tập trung, mang lại cho người dùng và cộng đồng của chúng tôi những giá trị có được từ giao thức trao đổi của chúng tôi.

Công nghệ của chúng tôi mang đến một trật tự tăng tốc bằng cách mở rộng quy mô thực hiện và thanh toán giao dịch trên layer 2 ở trạng thái hoàn toàn phi tập trung. Bản chất hoàn toàn phi tập trung của Injective cho phép các cá nhân tạo và giao dịch các thị trường phái sinh mà ngay cả các sàn giao dịch tập trung cũng không thể hỗ trợ.